O firmie

Programy GIS
QGIS GRASS
Bazy danych
PostgreSQL / PostGIS SQLite / SpatiaLite / Geopackage
Programowanie
Python Flask JavaScript Leaflet Vue
Dziedziny
GIS hydrologia meteorologia teledetekcja

Usługi

Jak możemy pomóc Ci w pracy?

Szkolenia GIS

Od wielu lat prowadzimy szkolenia z zakresu wolnego oprogramowania GIS. Opieramy się głównie na takich programach jak QGIS i GRASS. Szkolimy z programowania w języku Python zarówno na poziomie podstawowym, jak i w środowisku QGIS/GRASS. Jako jedna z nielicznych firm oferujemy szkolenia certyfikowane przez projekt QGIS.

Tworzenie narzędzi geoinformatycznych

Wykorzystując wolne oprogramowanie GIS (FOSS4G) tworzymy systemy informatyczne szyte na miarę.

Konsulting

Jeśli nie wiesz jakie narzędzie wdrożyć w swojej firmie, możemy przeanalizować Twoje potrzeby i pomóc we wdrożeniu optymalnych rozwiązań informatycznych.

Grafika komputerowa

Mamy w tym doświadczenie. Czy wiesz, że GRASS GIS i QGIS wykorzystują na paskach narzędzi stworzone przez nas ikony?

Szkolenia

W ramach naszych szkoleń, od roku 2019, istnieje możliwość uzyskania oficjalnych certyfikatów projektu QGIS.

Wiesz ile firm na świecie ma takie uprawnienia?

Bardzo niewiele...

QGIS - kurs podstawowy

 • Wprowadzenie do systemów informacji przestrzennej
 • Instalacja programu QGIS
 • Interfejs użytkownika
 • Konfiguracja programu (m.in. mechanizm wtyczek)
 • Najczęściej wykorzystywane układy współrzędnych
 • Warstwy wektorowe
 • Praca z projektami
 • Usługi sieciowe WMS
 • Wykorzystanie danych OpenStreetMap
 • Stylizacja warstw wektorowych
 • Praca z warstwami rastrowymi
 • Tworzenie warstw wektorowych
 • Etykietowanie i praca z tabelą atrybutów
 • Edycja warstw wektorowych
 • Pomiar odległości, powierzchni i kątów
 • Analizy przestrzenne
 • Wymiana danych
 • Redakcja map

Szkolenia dedykowane

Skontaktuj się z nami

Zakończone szkolenia

QGIS

Projektujemy ścieżki rowerowe w QGIS

18.11.2009, Bytom

QGIS

Pierwsze kroki w Quantum GIS

14.05.2010, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

QGIS

Wykorzystanie Quantum GIS

24.06.2010, AGH Kraków

QGIS

Wolne oprogramowanie QGIS

10.09.2010, AGH Kraków

QGIS

Zrób sobie mapkę w QGIS

17.11.2010, AGH Kraków

QGIS Python

Programowanie w Quantum GIS

13.05.2011, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

QGIS

Kurs Quantum GIS

28.11 2011, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu

QGIS

Quantum GIS - kurs podstawowy

23.06.2012 - Kraków

QGIS

Kurs Quantum GIS

11.2012, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

QGIS

Kurs Quantum GIS

12.2012, PG Proxima S.A.

QGIS

Quantum GIS - kurs podstawowy

12.2012, Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu

QGIS

Quantum GIS - kurs podstawowy

04.2013 - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin

QGIS

Kurs Quantum GIS

11.05.2013 - Centrum Doradztwa Rolniczego, Czerwin

QGIS GRASS

QGIS 2.4 - klasyfikacja zdjęć satelitarnych; zastosowanie analiz rastrowych

12.2014 - Urząd Marszałkowski, Katowice

QGIS

QGIS 2.8 - kurs podstawowy

26-27.03.2015 - Kraków

QGIS Python

QGIS 2.8 - programowanie w Pythonie

16-17.04.2015 - Kraków

QGIS

QGIS 2.8 - kurs zaawansowany

09.2015 - Tauron Ciepło, Katowice

QGIS

QGIS 2.8 - kurs podstawowy

10.2015 - Łódzka Spółka Infrastrukturalna, Łódź

QGIS

QGIS 2.8 - tworzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

11.2015 - UM Mikołów, Katowice

QGIS

QGIS 2.8 - kurs podstawowy

01.2016 - NAFTA-GAZ, Jasło

QGIS PostGIS

QGIS, PostGIS i analizy sieciowe

04.2016 - Kraków

QGIS

QGIS 2.14 - kurs podstawowy

04.2016 - EDF, Kraków

QGIS

QGIS 2.14 - kurs podstawowy

05.2016 - Egis Polska, Katowice

QGIS

QGIS 2.14 - kurs podstawowy

12.2016 - Varioedge, Rzeszów

Kontakt

NT - systemy komputerowe

Kraków

biuro@nt.com.pl

tel. 501-172-744